Özgeçmiş

Vural Kaya

1975 yılında Konya Seydişehir’de dünyaya geldi. 2003 yılında Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu. Şiirleri Karagöz, Kökler, Dergâh, Hece, Kaşgar, Buzdokuz, Kırağı, Aşiyan, Çerağ, Mahalle Mektebi, Aşkar, Edebiyat Ortamı, Ücra, Karabatak, Kırklar, Kırknar, Bumerang, gibi edebiyat-sanat dergilerinde yayımlandı.

Kurtuluş’ta Bir Kedinin Lokanta Kapısına Doğru Bakışı

Bir bahar bıraktım, kör noktasında bir aynanın
Ölümle burun burunaydım, “hay aksi” demedi kimse
Kederi görmediğim yerden kırıldı onun, bagajında bir arabanın
Kırıldı insanın kristal yeri, çocukluğumdu büyüme derslerinden
Birinde
Geç kalmışlığımın cezası
Ömrüm cetvelle

Şimdi tam da cetvelden kediye
Geçip gitmeme izin vermenizi rica edeceğim
İlgisi ne diye sormazsanız
Dünyanın bütün kedileri adına sevinebilirim

El yordamıyla buldum,
Eğreti ilavelerle geçtim aranızdan; görmediniz
Kurtuluş’ta bir kedinin bakışını
Yemek kokularına doğru ve açlıkla
Ve insanlarla dolu oluşuna

Kendimden başka şeyleri de ekledim
Sonra düşündüm kediyle yer değiştirsem
Ama bir kedi neden girsin şiire,
Açlıktan ve aşktan yana
Ve dünyayı bir ölüyü taşır gibi
Bagajında taşıyan arabaya doğru…
Ne demeliydim burada; şaşkınım

Şimdi bir apartmanın başında
Karmakarışık duruldum,
Bir yalvacın alametleriyle,
Geriye dönmek isteğimle
Söyleyin size başka ne ısmarlayabilirim?
Kara sayrılıklardan, körlüklerden
İğrenerek baktığım çirkinliklerden
Böylesi delirme saatlerimde,
Gelip durdukça aklıma

Ve sizden rica edeceğim:
Başınızı çevirmenizi bir an olsun arabanın bagajına,
– kokuşmuş cesedimle ve ölümlerden burun buruna bir baharla
Bahar fazla barbar


Vural Kaya

He was born in Konya Seydişehir in 1975. He graduated from the Faculty of Theology, Selçuk University in 2003. His poems were published in literary and arts magazines such as Karagöz, Kökler, Dergâh, Hece, Kaşgar, Buzdokuz, Kırağı, Aşiyan, Çerağ, Mahalle Mektebi, Aşkar, Edebiyat Ortamı, Ücra, Karabatak, Kırklar, Kırknar, and Bumerang.

A Cat’s Staring at the Door of a Restaurant in Kurtuluş

I left a spring season, in the blind spot of a mirror
I had a close brush with death, nobody said “Damn!”
It was broken in the trunk of a car, from the part of where I did not see grief
The crystal side of a man was broken; it was my childhood from my growing up courses
In one of those
The punishment for being late
The ruler for my life

Now I request from you to get
From the ruler to the cat
If you don’t ask what is the connection, then
I would be on the moon on behalf of all the cats of the world

I felt around and found it,
I passed through you with makeshift additions, you didn’t see
A cat’s staring in Kurtuluş
At the smell of the food and its being full
With hunger and humans

I added things apart from myself
Then I thought if only I could change place with the cat
Why though a cat would enter into poetry,
Towards hunger and love
And carrying the world like carrying a dead
Towards a car carrying it in its trunk…
What should I have said for this, I am puzzled

Now before an apartment building
I settled down confused
Through the signs of a prophet
With my desire to go back
Tell me what could I order for you?
Out of diseases, blindness
At such hours of getting crazy
As things come and stay in my head

And I would request from you:
Turning your head to the trunk of the car for a moment,
– with my rotten corpse and a spring very close to death
The spring season is too much barbarian