Özgeçmiş

Tuba Kaplan

1988 yılında doğdu. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mezunu. Şiir ve yazılarıyla İtibar, Cins, Lacivert, SabitFikir, Muhit, Litros Sanat dergilerinde ve Yeni Şafak, Sabah kitap ekinde yer aldı. İlk şiir kitabı Tek Vuruşta Ölmek 2017 Yılında Profil Kitap ile yayımlandı. İkinci kitabı Kalan Sağlar Muhit Kitap’tan 2021’de çıktı. Kuruluşunda yer aldığı Muhit Kitap’ın editörlüğünü yürüttü. Lacivert Dergi editörlüğünü yürüttü. Hâlihazırda kültür ve sanat etkinlikleri için proje yöneticiliği yapmaktadır. Yayına sunup hazırladığı “Konum Bilgisi” Podcast programını gerçekleştirdi. Şiir Atölyesinde dersler verdi.

Atları Tabutluyorlar

Bütün dünyayı kustum
kokuların kaç örüntüsü var
yunusu dişlerimle öğüttüm
yatağımda bir balina
hakikat iki büklüm.

Beni bir köşede oydular çoğaldım
sağımda bir kaburga solumda bir ilik
kemiklerim oynadı
soluğum kesik
atları tabutluyorlar.

Suları yuttum iki kara kış.
onlarla konuşmadım
yosunlarla yaşamak terliksiz ve yalın
kayaların altına gömülü.
kaburganda tohumu kurutuyorlar.

Karnına hiçbir ihaneti taşımadın mı
kırk gün balık giydim tenim.
kırk gün deniz seni
tenzih ve tesbih ederim.

Bir ağaca büyüdüm yaşam
elleri dikenli
suyu ateşe veriyorum.


Tuba Kaplan

She was born in 1988.Tuba Kaplan graduated from the Faculty of Economics and Administrative Sciences. Her poems and writings were published in the magazines of İtibar, Cins, Lacivert, SabitFikir, Muhit, Litros Sanat, and in the book supplements of the newspapers Yeni Şafak, and Sabah. Her first poetry collection called Tek Vuruşta Ölmek – To Die with a Single Shot was published by Profil Kitap Publishing in 2017. Her second book called Kalan Sağlar – Remaining Vivors was published by Muhit Kitap Publishing in 2021. She worked as an editor at Muhit Kitap Publishing she contributed to its establishment. Currently she is active as Project manager of various cultural and artistic events. She carried through a Podcast program called “Konum Bilgisi – Location Information” she prepared and presented. She taught courses at a poetry workshop.

They Encoffin Horses

I puked the whole world
how many patterns do smells possess
i ground the dolphin with my teeth
a whale in my bed
truth seems to be bent double

They carved me in a corner, i multiplied
a rib on my right, some marrow on my left
my bones moved
i am breathless
they encoffin horses

i swallowed water during two of dead winter
i did not talk to them
living with mosses without slippers and simple
they dry the seed in your rib
embedded under the rocks

Have you ever carried any betrayal to your belly
i put on fish on my body for forty days
for forty days i put you on, you, the sea
i absolve and glorify you

i grew up for a tree, o life
its hands are thorny
i submit water to fire