Özgeçmiş

1977 yılında doğdu. Burdur / Tefenni nüfusuna kayıtlı olmakla birlikte doğma büyüme Antalyalı. Yaşamını Antalya ve Trabzon’da sürdürüyor. İlk şiir kitabı Gölgede Kırk, 2011 yılında Serander Yayınları’ndan, ikinci şiir kitabı Fi’d-Dünya, 2013 yılında Granada Yayınları’ndan, üçüncü şiir kitabı Ölümle Paslanmış, 2020 yılında Çıra Yayınları’ndan çıktı. Futbol üzerine yazdığı denemelerin ilki olan Deniz Tarafındaki Kale 2021 yılında Çıra Yayınları’ndan çıktı. 2022 yılında Deniz Tarafındaki Kale’nin genişletilmiş ikinci baskısı ile birlikte futbol üzerine yazılar serisinin ikincisi olan Savunmanın Arkasına Uzun Koşular adlı deneme kitabı Loras Yayınları’ndan çıktı.

Şiir, öykü ve denemeleri çeşitli dergilerde yayımlanıyor.

Dağın Yamacı

Yorgunluk akıyor çeşmelerinden bir göğün
Şair, coğrafyadan kalıyor ikmale en çok
Sağımda ağrısı, solumda acı üç öğün
Sadağa sığmıyor hiç, düşmana değmeyen ok

Ekmek ve mushaf taşıyor gibi vakur, sakin
Çocuklar bilirim, kalbe yakın eve uzak
Çarşısı dağılmış şehirde her gün aynı kin
Enkâz yerli yerinde duruyor, her şey muğlak

Elimizde pankart, açık alanlar, üç adım
Şarapnel taşıyor kamyonlar insan içinde
Ben üç kez bakarken göğe neyi ıskaladım
Bizden soracaklar bunu demiştim birinde

Sözlük anlamı dar yaşamın, hayat tekdüze
Kollarımız kopuyor, tutarken o sarkacı
Hepimizin yüzünde silinmez bir nişane
Kavmi, kavlini tutmayan peygamber utancı

Toynaklarında kıvılcım çakan atlar sustu
Türkçe bir koşuyu bitirip dağ yamacında
Derinden kopan dünya dedikleri uğultu
Kulağıma küpe olsun, ölüm var ucunda

İğne deliğinden geçip de geliyor tasa
Bir anne sütten kesilecek aniden belki
Bildim, bize mescid kılındı arz, onlaraysa…
Döndüm dilimi ısırdım evvel… Allah bâki


Nadir Aşçı

Born in 1977. Although his birthplace registration is Burdur / Tefenni, he was born and grown up in Antalya. Keeps living both in Antalya and Trabzon. His first poetry collection called Gölgede Kırk – Forty in the Shadow was published by Serander Publishing in 2011. His second poetry book entitled Fi’d Dünya – Fi’d World was printed in 2013 by Granada Publishing whereas his third poetry collection Ölümle Paslanmış – Rusty with Death was published by Çıra Publishing in 2020. The first series of his essays on football called Deniz Tarafındaki Kale – Goal by the Sea Side was published by Çıra Publishing in 2021. In 2022, the expanded edition of the Goal by the Sea Side and the second series of his essays on football entitled Savunmanın Arkasına Uzun Koşular – Long Runs Behind the Defense was printed by Loras Publishing. Published his poems, short stories and essays in various magazines.

The Mountain’s Hillside

Fatigue flows out of fountains of a sky
The poet has to repeat the exam at the very most
On my right there’s its pain, bitter three meals on my left
The arrow that doesn’t touch the enemy would not fit the quiver

I know the children, close to the heart, far away from home
They are dignified and calm as if they carry bread and the Koran
Every day the same grudge in the town with its market dispersed
Debris is staying in the original position, everything is obscure

A banner in my hand, open fields, three steps
Trucks carry shrapnel inside humans
What did I miss while I was looking at the sky three times
They are going to question us about it I had said once

Lexical meaning of life is narrow; life is monotonous
Our arms are being ruptured while holding that pendulum
On the face of all of us there’s an indelible sign
The clan, the shame of a prophet who didn’t keep his words

The horses with their hooves sparking kept silent
By finishing a trotting in Turkish by the mountain’s hillside
The world said to be coming off from the depth is of a roar
Just a word of advice, there’s death on one end

A concern is coming out of the eye of the needle
Maybe a mom is going to go dry all of a sudden
I got it, earth was mad masjid for us, for them in fact…
I turned around, first I bit my tongue… Allah is permanent