Özgeçmiş

1966 yılında Amasya’da doğdu. 1987 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü Fars Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalından mezun oldu. 1988’de A.Ü. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Fars Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalına araştırma görevlisi olarak atandı. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Fars dili ve edebiyatı alanında yüksek lisans (1989) ve doktora (1996) yaptı. 30. 07. 1998 tarihinde Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümüne yardımcı doçent olarak atandı. 16. 04. 2002 tarihinde “doğu dilleri ve edebiyatları bilim alanında üniversite doçenti” unvanı aldı. 2003 yılında aynı bölümde doçent kadrosuna, 2010 yılında profesör kadrosuna atandı.

2004-2005 öğretim yılında İran Allâme Tabâtabâî Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde misafir öğretim üyesi olarak görev yaptı.

Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölüm başkanlığı (2011-2020) ve Fars dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Başkanlığı (2011-2020) görevlerini üstlendi.

Millî Eğitim Bakanlığı Çocuk Yayın ve Danışma Kurulu üyesi olarak bir süre görev yapan Hicabi Kırlangıç, iki dönem Türkiye Yazarlar Birliği Başkanlığı görevini yürüttü (2006-2008, 2014-2016). Mevlâna Araştırmaları derneği kurucularından ve yönetim kurulu üyelerindendir. Eylül 2020’den beri Ankara Üniversitesi rektör yardımcısı olarak görev yapmaktadır.

Fars dili ve edebiyatı alanında telif ve tercüme kitap ve bilimsel makaleler yayımlayan ve ulusal ve uluslararası bilimsel bildiriler sunan Hicabi Kırlangıç, evli ve üç çocuk babasıdır.

Bir Tavuğun Rüyasından

Bir tavuğun rüyasından
Mısır aşırdığımız
Günler geride kaldı
Bize yetiyordu gecenin gücü
Oturup ağladık buluta karşı
O günden belliydi ütüldüğümüz
Yine de güvendik taşlarımıza

Yüzme bilmiyordu dalgıçlarımız
Kalbimizi çoktan geçiyordu su
Hangi ırmaktı bu bilemiyorduk

Bineklere kurulmuş
Son sürat navigasyon
Kapkara asfaltların altında abıhayat
İçti ithal motorlar
Destinasyon Çin Seddi
Ölümsüz sonlamalar
İlk menzilde inecek
İskender eşeğinden

Beslendi ve semirdi otlaklarda suretler
Çengellere asılı ruhlar mezbahalarda
Çok var daha kurbana
Gün aşırı Muharrem

Başlar başlamaz bitti baharı dindaşların
Rebî’in evveliyle âhiri birden yitti
Sinsi köpekler seğirtip
Kabzetti kapıları
Medet yâ sâhibe’l-meydan


Hicabi Kırlangıç

Born in 1966 in Amasya. Graduated from the Persian Language and Literature Department of the Oriental Languages and Literatures Division of the Faculty of Letters, Ankara University (1987). Appointed as a research assistant to the same department in 1988. Completed his master’s degree and doctoral studies at the Social Sciences Institute of Ankara University in the Persian Language and Literature 1989 and 1996 respectively. In 1998, he was appointed as an assistant professor at the Oriental Languages and Literatures Department of the Faculty of Letters, Ankara University. Earned his university assistant professorship in the science field of oriental languages and literatures in 2002. Appointed as a full professor in 2010. Worked for a while on the Publication and Advisory Committee for Children of the Ministry of National Education, and served for two terms as the president of the Writers Union of Turkey (2006-2008, 2014-2016). Founder and Board Member of the Association for Mevlana Studies. From September 2020, he has been serving as the Vice-Rector of Ankara University.

Out of a Hen’s Dream

The days got behind
When we stole corn
Out of a hen’s dream
The power of night was strong enough dealing with us
We sat and cried against the cloud
It was definite on that day we got euchred out
Still we trusted in our stones

Our divers did not know how to swim
The water was already through our heart
We were not aware which river it was

Settling down on the riding vehicles
Navigation at full speed
Elixir of life under pitch-black asphalt
Engines with imported interior
Destination is the Great Wall of China
Immortal terminations
Alexander will get off
From its donkey at the same halting place

Faces got fed and fattened at the pastures
Souls were hanged up on the hooks at the slaughter houses
There is much more time to get to Sacrifice Holiday
Muharram every other day

The spring of coreligionists ended off the starting blocks
Before and after it expired all of a sudden
Sly dogs raced
And took control of the gates
Help me, you who can