Ghayath Almadhoun – Palestine / Syria / Sweden

Ghayath Almadhoun is a Palestinian poet born in Damascus, Syria, and emigrated to Sweden in 2008. Now he lives in between Berlin & Stockholm. He has published four poetry collections in Arabic, and his work has been translated into more than 20 languages. Almadhoun collaborated with other poets and artists, and his poetry has been part of work by US artist Jenny Holzer, German musician Blixa Bargeld, and others. Almadhoun also works in poetry films, and his latest poetry film Évian won the Zebra Best Poetry Film Award 2020.

If We Were in a Virtual World

Even though the window is virtual, the dead are real.
Khaled Soliman Al Nassiry

1 – The war is over.

The war is over. But the bombs are still falling inside my head.

If we were in a virtual world
I would have cleaned the window overlooking your house with an electronic newspaper
And the plastic rose that I put on my brother’s grave would have grown.

The war is over, and the friends who went to the market to buy a fresh death were killed on the way.

If we were in a virtual world
I would have recycled my friends
For I need second-hand friends.

The war is over, and the dead have returned to their families safe and sound, the martyrs have returned to their mothers in one piece, mothers have returned to their houses, houses, streets, mosques, eyes, legs have returned to their owners, fingers have returned to hands, rings to fingers, schools to children, washing lines to balconies, lovers to rooftops, my brother has returned to my mother, and I have returned to Damascus.

If we were in a virtual world
I would have forgotten to remember the war
And remembered to forget it, as the dead forget the general’s features
And the martyrs remember the way home.

The war is over, and all those I knew are dead, or war criminals, or dead war criminals.

If we were in a virtual world
I would have turned off the war like you turn off the television
But we were born into a bitch of a world
And when people are born into a bitch of a world
Time changes into a typewriter
And the dead become poems.

Comedy footnote:
The genius of Dante lies in his description of Limbo, think about it a little, you’ll realise immediately that we’re living in the first circle of hell.

…..


Ghayath Almadhoun – Filistin / Suriye / İsveç

Ghayath Almadhoun, Suriye Şam’da dünyaya gelen ve 2008 yılında İsveç’e göç eden Filistinli bir şairdir. Kendisi şimdi Berlin ile Stockholm arasında yaşamaktadır. Arapçada dört şiir kitabı yayımlanmıştır. Eserleri 20’den fazla dile çevrilmiştir. Almadhoun diğer şair ve sanatçılarla birlikte çalışmış ve şiirleri Amerikalı sanatçı Jenny Holzer, Alman müzisyen Blixa Bargeld ve diğerlerinin eserlerinin bir parçası haline gelmiştir. Şiir filmleri alanında da eserler üreten Almadhoun, Evian adlı son şiir filmiyle 2020 Zebra En İyi Şiir Filmi Ödülü’nü kazanmıştır. 2017 yılında Action Books tarafından İngilizce olarak yayımlanan son kitabı Adrenalin, ABD’de SPD Şiir Kitapları Çoksatarları arasında yer almış ve 2018 yılında En İyi Çeviri Kitap Ödülü’ne aday gösterilmiştir.

Sanal Bir Dünyada Olsaydık

Pencere bile sanalken ölüler gerçektir.
Khaled Soliman Al Nassiry

1 – Savaş bitti.

Savaş bitti. Ama bombalar hala başımın üstüne düşüyor.

Sanal bir dünyada olsaydık
Senin evine bakan pencereyi elektronik bir gazete ile temizlerdim
Erkek kardeşimin mezarının üstüne koyduğum plastik gül büyürdü.

Savaş bitti ve pazara taze ölüm satın almaya giden arkadaşlar yolda öldürüldü.

Sanal bir dünyada olsaydık
İkinci el arkadaşlara ihtiyacım olduğundan
Arkadaşlarımı geri dönüşüme tabi tutardım.

Savaş bitti ve ölüler ailelerine sağ salim ulaştırıldı. Şehitler annelerine tek parça halinde verildi. Anneler evlerine; evler, sokaklar, camiler, gözler, ayaklar kendi sahiplerine, parmaklar ellerine, yüzükler parmaklara, okullar çocuklara, çamaşır ipleri balkonlara, âşıklar çatıların üstüne, erkek kardeşim anneme döndü. Ben de Şam’a döndüm.

Sanal bir dünyada olsaydık
Savaşı hatırlamayı unuturdum
Ölüler general’in özelliklerini unuturken, onu unuttuğumu
Ve şehitlerin eve gidiş yolunu unutmadığını anımsardım.

Savaş bitti ve bütün bildiklerim ya da savaş suçluları ya da savaş suçluları ölü.

Sanal bir dünyada olsaydık
Savaşı, televizyonun düğmesini kapatır gibi sona erdirirdim
Ama biz kahpe bir dünyada doğduk
Ve biz insanlar kahpe bir dünyada doğduk
Zaman bir daktiloya dönüşüyor
Ve ölüler şiirlere.

Komedi dipnotu:
Dante’nin dehası, cehennemin sınırındaki yeri tasvirinde yatıyor. Biraz düşünürseniz, cehennemin ilk halkası içinde yaşadığımızı hemen fark edeceksiniz.

…..