Özgeçmiş

Erol Yılmaz

Hacettepe Üniversitesi’nden Bilgi ve Belge Yönetimi alanında lisans, yüksek lisans ve doktora dereceleri aldı. Doçentliği sonrasında bir süre Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’nde misafir öğretim üyesi olarak ders verdi. Ardından “profesör” kadrosuyla Kırıkkale Üniversitesi Ailesi’ne katıldı. Yaklaşık bir yıldır Rektör Yardımcısı. İstanbul Bir Nokta, Dil ve Edebiyat, Aydos, Yılkı, Teferrüc, Temmuz, Şiar ve Türk Edebiyatı gibi dergilerde şiirleri ve öyküleri yayımlandı. İtibar, Dil ve Edebiyat, Habertürk, Edebiyat Ortamı, Hece, Yeni Şafak, Kültür Gündemi, Star, Türk Edebiyatı, Yedi İklim ve Muhit gibi gazete, dergi ve edebiyat sitelerinde eğitim ve kültür odaklı denemeleriyle yer aldı.

Bahar Yanaklı

Sevgili,

Bana iki çiçekli gümrah bir hayat verdin
Girdiğinde bahçeme yemyeşildi dalların
Bir gonca güldün ki, koklamaya kıyılmaz
Göğüs gerdin binbir türlü yokluğuma
Bir ömür dinmedi can yakan ağrıların

Helâl et bana hakkını sevgili
Olsun -varsa- benden yana sonsuz kez helâl
Konuşmuş olmalısın çokça, dilsiz dudaksız
İçindeki o mâsum ve mahrum çocukla
Maişet derdiyle koşarken ben kalem sahasında
Kaldığında uzayan günler ve gecelerle bir başına

Bir ılık atlas gibi uzanıyor şimdi önümde
Dört mevsimi resmeden ak pak yüzün
Gonca gonca şımarıyor bahar yanaklarında
Domur domur yeşeriyor ilkyaz alnında
Şükür ki yakışmıyor gözlerine hüzün

Seni sevmek ay yüzlü, yeniden ve çocukça
Daha çok sevmek, daha çok ve daha
İzin ver gözlerinle bakayım dünyaya
Minik minik ellerinle tanıyayım cümle eşyayı
Ayaklarınla koşup oynayayım tozlu yollarda

Koy kapı önüne, beklesin biraz dünya telaşı
Ocakta yemekler, tezgâhta kap kacak
Bak, gözlerimde coşkun bir ırmak çağlıyor
Hasret hırkası örüyor bir anne yalnızlığımdan
Yüz geri döndüğünde sen küskün ve kırılmış
İçimde çığlık çığlığa bir çocuk ağlıyor


Erol Yılmaz

He earned his Undergraduate, Degrees of Master’s and Doctorate from Hacettepe University in the field of Information and Documentation Management. During his associate professorship, he taught at Ankara Yıldırım Beyazıt University for some period of time as a guest lecturer. Then after acquiring his professorship tenure, he joined Kırıkkale University faculty. He’s been serving as a vice-rector there for about a year. His poems and short stories were published in literary magazines such as İstanbul Bir Nokta, Dil ve Edebiyat, Aydos, Yılkı, Teferrüc, Temmuz, Şiari and Türk Edebiyatı. His education and culture focused essays appeared in newspapers, magazines and literary web sites including İtibar, Dil ve Edebiyat, Habertürk, Edebiyat Ortamı, Hece, Yeni Şafak, Kültür Gündemi, Star, Türk Edebiyatı, Yedi İklim, and Muhit

Blossomed Cheek

Beloved,

You gave me a sturdy life with two flowers
Your branches were as green as grass when you entered my orchard
You were such a rosebud; I wouldn’t nose around poor you, rosebud
You got through all sorts of my absence
Your corrosive pains didn’t go for life

Beloved, give your blessing to me
Let it be so, if there is something for my part, eternally halal from me
You must have spoken very often, tongue-less, lip-less
To the innocent and deprived child inside you
As I was running in the field of writing for making both ends meet
Once the lingering days and nights stood alone

Your white and clean face portraying four seasons
Now right before me is stretching like a soft atlas
The spring gets spoiled on your cheeks like flower buds
That spring comes into leaf bubble by bubble
Mercifully, sorrow doesn’t suit in your eyes

Dear moonfaced, to love you, love you again, childish way
To love more, more and even more than more
Let me look at the world through your eyes
Let me get to know all the things with your tiny hands
Let me run and play on the dusty roads by your feet

Put the worldly fuss in front of the door, let it wait
Dishes in the oven, pots and pans in the counter
Look, at rapids gurgling in my eyes
A cardigan of longing is being knitted out of my motherly loneliness
You being offended and shattered when you come back
Inside me, a child is in tears shouting and screaming