Özgeçmiş

Baba tarafından Selanik, anne tarafından Deliorman göçmeni Bursalı bir ailenin tek kızı olan Canan ÖZER, 7 Aralık 1995 tarihinde Prizren’de doğdu. Abdyl Frasheri İlköğretim Okulu ve Gjon Buzuku Fen Lisesinden mezun oldu. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümündeki lisans eğitimini 2018 yılında tamamladı. Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Türk Dili Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans programını tamamlayarak 11 Şubat 2022’de Bilim Uzmanı unvanını aldı.
Şiire küçük yaşlarından beri ilgi duyan şaire, bugüne dek Bulgaristan, Kazakistan, Kosova, Romanya ve Türkiye’nin çeşitli şehirlerinde düzenlenen uluslararası şiir etkinliklerinde Kosova’yı şiirleriyle temsil etmiştir.
Yazdığı şiirler Tmolos Edebiyat (Türkiye), Olağan Şiir (Türkiye), Köprü (Kuzey Makedonya), Türkçem (Kosova), Balkan Türküsü (Balkanlar), Emel (Romanya) dergilerinde ve pek çok güldestede yayınlanmış, Rumence’ye çevrilmiştir.

Eserleri:
Meleklerin Kokusu, 2009 (Şiir)
Meçhul Şaire, 2012 (Şiir)

Türk Düşü

Kızım, bir gün erişecek
Bin bir yiğit yarışacak
Sanma gönlün karışacak
Seçeceğin Türk eşidir

Al duvakla var toyuna
Yakın ol töre huyuna
Günü gelince soyuna
Katacağın Türk kişidir

Dilinde dua öğütler
Elinde kına ve otlar
Acıktığında yiğitler
Sunacağın Türk aşıdır

Soylu doğan soylu yaşar
Sıfatlar adları aşar
En zorunu hep sen başar
Yapacağın Türk işidir

Cefa etme cananına
Kıyma sevdiğin canına
Tüfek diye düşmanına
Çatacağın Türk kaşıdır

Kimi er kimi kadındır
Hepsi senin evladındır
Gördüğünde sev, sevindir
Öpeceğin Türk başıdır

Korku olmaz Türk kızında
Âlem gezerken yazında
Şerife Bacı izinde
Donacağın Türk kışıdır

Soydaşın zulümde, yerde
Kızıl elma hâlâ orda
Zayi etme gayri derde
Dökeceğin Türk yaşıdır

Şiirle ayıt olanı
Ninniyle uyut balanı
Destanla kaldır dalanı
Göreceğin Türk düşüdür


Canan Özer – Kosovo, Turkey

Born on 7 December 1995 in Prizren, she is the only daughter of a family from Bursa with her father coming from Thessaloniki and her mother from Ludogorie (Deliorman). She completed her elementary school education at Abdyl Frasheri Elementary and high school education in Gjon Buzuki Natural Sciences High School. Completed her undergraduate education in 2018 at the Turkish Language and Literature Department of Istanbul University. Earned her master’s degree diploma on 11 February 2022 after finishing the Turkic Studies Institute’s program requiring a thesis of the Marmara University. Having been interested in poetry since her childhood, she until today represented Kosovo through her poems at the international poetry events in the cities of the countries including Bulgaria, Kazakhstan, Kosovo, Romania and Turkey. Her poems appeared in the following literary magazines and anthologies: Tmolos Edebiyat – Literature (Turkey), Olağan Şiir – Ordinary Poetry (Turkey), Köprü – Bridge (Northern Macedonia), Türkçem – My Turkish (Kosovo), Balkan Türküsü (Ballad of the Balkans (the Balkans), Emel – Desire (Romania). Her poems have been translated into Romanian.

The Turkish Dream

My daughter will one day come of age
Great many brave men shall compete
Don’t think your heart shall get confused
Your pick shall be a Turkish spouse

Go to his feast with your red bridal veil
Be near your custom and blood
When it comes to your breed
Who shall be bringing is a Turkish person

Prayers and advice on your tongue
Henna and herbs in your hands
When the brave young men get hungry
Then what you present to them is a Turkish food

Born noble could live a noble life
Adjectives could surpass the titles
Achieve the most challenging one
What you could make is Turkish made

Don’t inflict pain on your beloved
Don’t take her life
It is Turkish brows you knit
To your foe as a rifle

Some are men, some women
All of them are your children
When you see, do love and do make happy
The head you are to kiss happens to be a Turkish one

Turkish girls don’t have any fear
When everybody else was touring in the summer
Sister Sherife follows in your footsteps
The Turkish winter is the one making you frozen

Your flesh and blood are being oppressed, on the ground
Redapple is still there
Don’t lose it for any grievances
What you shed is to be the Turkish tears

The one being sober through poetry
Lull your baby with lullaby
Wake up the sleepy by your story
What shall you see is the Turkish dream