Özgeçmiş

Eskişehir’de doğdu. İlk ve orta öğrenimini aynı şehirde gördü.

Selçuk Üniversitesi’nde edebiyat okudu, sosyoloji bölümünde yüksek lisans yaptı.

Yardımcı ders kitapları ve sınava hazırlık kitapları yazdı.

Yazı, deneme ve şiirleri: Kırağı, Aşiyan, Mavi, Martı, Temmuz, İtibar ve Mahalle mektebi gibi dergilerde yayınladı. “Yol Yarılar Bizi”, ilk şiir kitabı.

Yazmaya ve yaşamaya devam ediyor.

Mart Neşideleri

mart en haylaz çocuğu mevsimin

nisana âşık olduğu gün gibi aşikâr

şehir efsanesi değil, mesafeli mayısa

kar düşer, dalda açan tomurcuğa

bir yandan zemheri, bir yanımda ilkbahar

mart en fiyakalı çocuğu mahallenin

on beşliler gider on sekizinde ardına bakmadan

sırra kadem basan kış güneşi gibi

duvar diplerine toplanır ve sorarız birbirimize

kapıdan baktırır ne zaman bitecek bu tipi?

mart en emekçi çocuğu takvimin

cemre düşer, eşit olsun diye geceye gündüz

olgun yemişli dallarıyla yaz ve sonbahar

leylekleri çağırdığı gibi çağırır

bunda en çok martın payı var


Burhan Sakallı

Born in Eskişehir. Completed his primary and secondary school education in the same city.

Studied literature at Selçuk University, and earned his master’s degree at the sociology department.

Authored supplementary textbooks and examination preparation books.

His writings, essays and poems appeared in magazines including Kırağı, Aşiyan, Mavi, Martı, Temmuz, İtibar, and Mahalle Mektebi.

“The Road Finishes Half of Us” is the title of his first poetry collection. Continuous writing and living.

March Songs

march seems to be the naughty child of the season
it is as plain as day that it is in love with april
it is not an urban legend, it remains distant to may
the snow drops on the bud blossoming on the twig
coldest time on the one hand, the spring on the other

march looks like the showiest kid of the neighborhood
15 years old leave at the age of eighteen without hesitation
similar to the winter sun vanished like a breeze
we gather by the walls and question one another
when is this blizzard going to end, it makes us wonder?

March is the most blue-collar kid of the calendar
heat falling from the sun, for making the night equal to daytime
the summer and the autumn with their ripe fruits carrying branches
calling for them like calling on the storks
march has got the most contribution to it