Özgeçmiş

Ali Bal
Tokat-Sulusaray doğumlu.
Türk Dili ve Edebiyatı mezunu (1998).

Eski Türk Edebiyatı alanında yüksek lisans yaptı. Gazi Üniversitesinde bir süre doktora derslerine devam etti. Uluslararası İlişkiler okudu. Ulusal ve Uluslararası sempozyumlarda bildiriler sundu. Milat gazetesinde haftalık köşe yazıları yazmaktadır. TDED Tokat Şube Başkanı’dır. Eğitim Tokat dergisinin Genel Yayın Yönetmeni olup çalışmalarına Tokat’ta devam etmektedir.
Şiir, hikâye, söyleşi ve şehir kültürü alanındaki yazıları Edebiyat Ortamı, Hece, Karabatak, Cins, Şarkî, Aşkar, Aydos, Ihlamur, Sebîlürreşad, Şehir ve Kültür, Çare, Hayal Bilgisi, Güneysu, Tasfiye, Anadolu Çınar ve Kosova’da yayımlanan Türkçem gibi dergilerde yayımlandı. Ömür boyu talebedir.

Eserleri:
Kandiller Yanarken (Editörlük, deneme, 2017), Yaprak ve Toprak (Çocuk öyküleri, 2017), Elvan Yazmalar Diyarı Tokat (Editörlük, Mustafa Uçurum ile, 2015), Etkinlikli Okul Öncesi Değerler Eğitimi Seti (Editörlük, 2021)

Ali Bal / Kelebeğin Kanadına Konmak

Bir yetimin gözyaşlarını sürsem yarama
Merhem olur bilirim
Katsam acılarını çoğaltarak acılarıma
Hafifleyeceğim bir kelebeğin kanadına konmak için

Neler taşımadım kalbime, gece gündüz
Tutsa ellerimden bir kelebek
Kanatlarında ne taşır ki
Kalbimden daha hafif!

Üşüyen ellerini ısıtırken kalbim
Duyuracak atışını bir yetim için
Taşıyacağım seni bir kuşun gagasında
Taşıdığı gibi aşkını,
Bir serçenin yüreğinde, namludan çıkan ölüm gibi hızlı
Yetişeceğim, avuçlarına kalbimi bırakıp
Hafifleyeceğim bir kelebeğin kanadına konmak için

Ne var ne yok demeden bırakıp arkama
Bir yetimin ellerinden sımsıkı tutup
Bir kelime hariç tüm lügati unutup
Arınıp kirli sözlerden
Hafifleyeceğim bir kelebeğin kanadına konmak için


Ali Bal

Born in Tokat-Sulusaray. A graduate of the Turkish Language and Literature (1998). Completed his master’s degree study in the field of Old Turkish Literature. Followed the doctoral courses for some time at Gazi University. Studied İnternational Relations. Submitted papers to national and international symposia. Writes in his weekly column for Milat newspaper. Works as the Tokat Branch Director of TDED. Keeps workings as the editor-in-chief of Eğitim (Education) Tokat magazine. Continuous his works in Tokat where he resides. His poems, short stories, interviews and writing of city culture have been published in magazines including Edebiyat Ortamı, Hece, Karabatak, Cins, Şarkî, Aşkar, Aydos, Ihlamur, Sebîlürreşad, Şehir ve Kültür, Çare, Hayal Bilgisi, Güneysu, Tasfiye, Anadolu Çınar, and Türkçem which is published in Kosovo. Considers himself a lifelong student.

Perch On the Butterfly’s Wing

Should I put the tears of an orphan on my wound
I know, they turn into ointment
Should I put my pains in my pains by multiplication
I would get lighter to perch on the butterfly’s wing

I carried so many things to my heart, day and night
Should a butterfly hold my hands
What would she carry on her wings
Lighter than my heart!

As my heart was warming my chilled hands
It would make its beating heart for an orphan
I will carry you in the beak of a bird
Like it conveys your love.
At the heart of a sparrow, as fast as death coming out of gun barrel
I will catch it, leaving my heart inside your palms
I would get lighter to perch on the butterfly’s wing

Without looking back to see what is in bag
By keeping hold of an orphan’s hands
By forgetting the whole dictionary except one word
By being purified from the dirty words
I would get lighter to perch on the butterfly’s wing