Şiirin heyecanı yeniden sarıyor şehri.

Şiirin heyecanı yeniden sarıyor şehri.

2012 yılından itibaren uluslararası bir organizasyon olarak çıktık yola. Bu yıl IX’uncusunu gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz. 12 ülkeden 25 şairin katılımıyla, dört gün boyunca, şiiri şehirle buluşturuyoruz.

Uzun bir süredir festivalimiz belli bir tema ile gerçekleşiyor. Her yıl belirlemiş olduğumuz tema ile şiirin duruşuna uygun bir şekilde dünya sahnesinde yerimizi ve duruşumuzu ifade etmiş oluyoruz. Bu yılki temamızı ise “Şiirin ve Şehrin Kapısı: Kale’den Şehre” olarak belirledik.

IX. Uluslararası İstanbulensis Şiir Festivali’mizin hem bu topraklarda birlik ve beraberliği mayalayan şiirin etkisini güçlendirmesine, hem de Sultanbeyli’nin tarihi derinliğini, 13. yy ile ilişkilendiren tarihi kültür varlığı Aydos Kalesi’nin kamuoyundaki yerini güçlendirerek şiir ve şehir ilişkisi içerisinde evrensel bir boyut kazanmasına hizmet etmesini umuyoruz.
Şehrin varlıkla ve varoluşla ilişkisini sanat eseri meydana getirir. Medeniyetimiz, daha çok bir şiir medeniyeti olduğu için de bunu daha çok şiirin gücüyle yapmışız. Şiir, mekânın metafiziğini dile getirmiştir hep. Geçmişte böyle oldu, bu gün de böyle olmaktadır.

Klasik edebiyatımızda şehir, hem güzelliği ifade eden bir kavram hem güzelin içinde bulunduğu mekân hatta daha üst bir anlama kavuşarak bir “tecelligah” olmuştur.

Nedim’den Yahya Kemal’e; Necatigil’den Necip Fazıl ve Sezai Karakoç’a kadar şehirlerimizin özellikle de İstanbul’un sesi olmuş tüm şairlerimizi saygı ile selamlıyorum.

Türk Edebiyatında şehir ve şiir ilişkisinin ne denli köklü olduğunu bu şairlerimizden öğrendik. Şiir ve şehir denilince hep akla İstanbul gelmektedir. İstanbul, bir “şiir şehir”dir dersek yanlış olmaz herhalde. Şarkılara ve şiirlere konu olmuştur. Şairler anlata anlata onun güzelliklerini bitirememişlerdir. Bir yandan da bu güzel şehri anlatan her şiir aslında onun estetik kimliğinin oluşmasına büyük bir katkı sunmuştur. İstanbul şairlerin şiirleri ile adeta her seferinde yeniden inşa edilmiştir. Böylece insanımız ile şehrimiz arasında kopmaz bir bağ kurulmuştur.

Tam da bu noktadan bakıldığında Uluslararası istanbulensis Şiir Festivalimizin bu yılki teması daha bir anlam kazanıyor. İstanbul’un fetih kapısı olan Aydos Kalesi’ne ev sahipliği yapan Aydos Tepesi, Yedi tepeli şehrin yedi tepesinden biri olmasa da en yüksek tepesidir. Festivalimiz kapsamında bu yıl buradan şehre şiirler okumak bizim için de şairlerimiz için de bir ayrıcalıktır.

Çeşitli etkinliklerin tasarlandığı festivalimizde açılış ve kapanış programları, okullarda şiir ve söyleşi etkinlikleri, çeşitli mekânlarda özel etkinlikler yer almaktadır. Bu etkinlikler, şiir ve şehir ilişkisi üzerinden Aydos Kalesi’ni ve Sultanbeyli’yi gündeme taşıyacak, ulusal ve uluslararası ölçekte de edebiyat dünyasına değer katmış olacaktır.

AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı ile Çevre, Şehir ve Kültür Başkanlığının ortaklaşa düzenlediği AK Parti Yerel Yönetimler Kültür Sanat Kongresi’nde, 8. Uluslararası İstanbulensis Şiir Festivalimizin ödüle layık görülmesi bize büyük bir gurur yaşatmıştır. Festivalimizin, şiiri şehrimizle buluşturmasının verdiği ilhamla ilçemizde yayımlanmaya başlayan Aydos dergisinin ESKADER tarafından daha önce ödüle layık görülmesi, bu yıl da Teferrüc dergimizin Türkiye Dergiler Birliği tarafından “Yılın Gelecek Vaat Eden Dergisi” ödülüne layık görülmesi yine TÜRDEB tarafından Sultanbeyli Belediyesinin “Yılın Dergi Dostu Belediyesi” olarak seçilmesi doğru yolda olduğumuzu göstermekte ve motivasyonumuzu artırmaktadır. “Marifet iltifata tabiidir” der atalarımız. Bu iltifatlar ile kadim medeniyetimizin izinde; kültür dünyamıza katkı sunan etkinlikleri gerçekleştirmeye devam edeceğiz.

Nice yeni festivallerde buluşmak duasıyla hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Hüseyin Keskin
Sultaybeyli Belediye Başkanı

Once again, the excitement of poetry embraces the city.

Since 2012, we took the road as an international organization. This year we feel the pride of organizing 9th festival. With the participation of 25 poets from 12 countries, we are to make poetry meet the city over the course of four days.

For a longer period of time, our festival has been organized based on a certain theme. This way, we declare our place and stance properly on the world stage through the theme we decide every year as far as poetry’s position is concerned.

We hope that the 9th International Istanbulensis Poetry Festival would be serving to enhance the effect of poetry which ferments the unity and togetherness in this land, and to get Sultanbeyli to gain a universal dimension within the context of poetry and the city by reinforcing the public’s recognition of the Aydos Castle, a historical and cultural entity of the city, which associates the historical depth of Sultanbeyli with the 13th century.

The connection of the city with entities and existence is created through the art work. Since our civilization if more of a poetry civilization, this connection was mostly possible via the power of poetry. Poetry has always articulated the metaphysics of the location. It has been this way in the past, and still is like that today.

The city as a concept depicting beauty in our classical literature refers both to beauty and the location where that beauty resides, and even it gets elevated into a superordinate concept “where that beauty is manifested”.

I salute with great respect all our poets including Nedim, Yahya Kemal, Necatigil, Necil Fazıl, and Sezai Karakoç, who became the voice of Istanbul in particular and other cities.

We have found out how rooted is the relationship between the city and poetry in the Turkish literature through these poets of ours. When poetry and the city are mentioned, Istanbul comes to mind all the time. I think it would not be a mistake if we dub Istanbul as a “poetry city”. It has been a subject to songs and poems. Poets never stopped speaking highly of its beauties. On the one hand, every poem reciting this beautiful city in fact made a huge contribution to the formation of its aesthetical identity. Istanbul has been rebuilt almost every time with the poems of Istanbul poets. This way, an inseparable tie was forged between our people and our city.

Once you take a look from this vantage point of view, this year’s theme of our International Poetry Festival becomes more meaningful. The Aydos Hill which hosts the Aydos Castle, a conquest gate of Istanbul, is one of the highest ones among the seven hills of the city even though it is not the highest. Reading poetry from here to the city as part of our festival this year would be a privilege both for us and our poets.
In our festival various activities are designed: opening and closing programs, poetry and conversation sessions at schools, and special events in various locations. These activities are going to bring up the Aydos Castle and Sultanbeyli to the agenda over the connection between poetry and the city, and they would be adding value to the literary world on national and international scales.

We felt a huge pride of our 8th International Istanbulensis Poetry Festival’s being awarded during the AK Party Local Administrations Culture and Art Congress organized jointly by AK Party Local Administration Head Office and AK Party Environment, City and Culture Head Office. The following happenings indicate to us that we are on the right track and make us motivated: Aydos magazine debuted its publication with the inspiration of our festival’s making poetry meet with our city was awarded by ESKADER earlier, and our Teferrüc magazine’s being also awarded by the Union for Magazines of Turkey as “The Most Promising Magazine of the Year” as well as our Sultanbeyli Municipality’s being selected as “the Magazine Friendly Municipality of the Year” by TÜRDEB. Our forefathers claim that “Ingenuity is subject to compliment.” With these compliments, we carry on our activities contributing of our cultural life, by following in the footsteps of our ancient civilization.
I pray for meeting again in many new festivals to come, and I salute you all with great respect.

Hüseyin Keskin
Sultaybeyli Mayor