Azerbaycan
İntiqam Yaşar
Azerbaycan
IntigamYashar (Javanshir IntigamYasharoğlu), 3 Ekim 1990'da Gedebey bölgesinde doğdu. 1997-2008 yılları arasında Cebankand köyündeki Gadabay ilçesindeki ortaokul eğitimini tamamladı ve 2008-2012 yılları arasında Azerbaycan Üniversitesi Filoloji Fakültesi'nde lisans eğitimini tamamladı. "İlk Buluşma" (2012), "... ve susarson" (2016) yayınlandı. Dünya Genç Yazarlar Birliği, Meclis Başkan Yardımcısı ve Azerbaycan Yazarlar Birliği üyesi. 2015 yılında Azerbaycan Cumhurbaşkanı'nın bursunu kazandı. EIB'nin düzenlediği "En İyi Şiir" yarışmasının galibi oldu. 2015 yılındaki başarılı faaliyetlerinden dolayı Azerbaycan Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Ödülüne layık görüldü. Şiirleri farklı dillere uyarlanmıştır.  

Adı umut olsun...

Ansızın can çekişir tüm inançlar, İdam sehpasında... Yardım diler gelecek düşleri. Yorulmaya hakkım yok, Tükenmemiş olsa bile sessizliğin candan usandırıcı soruları. Ayağıma süs olsa bile benden ağır demir pırangalar, Yine de, yine de adımlarımı hızlandırır topyekun, umut var. Ellerimin içine alıyorum kimi zaman başımı, Yüzümde,gözümde beliren kırışıklıkların kesişim noktalarını sıvazlar parmaklar. Yine de, yine de yarına umut var. Hitapların adresleri sık sık değişir, yanıt gelmedikçe, Ansızın kendi sesimden irkilirim, Biraz da mahcup olurum, ne de bir söz söylerim ,ağzımı bıçak açmaz... Yine de o ses ... yine de o ses ... her kimse tanımıyorum ... Adı umut olsun ...