Özbekistan
Fahriddin Nizamov
Özbekistan
Fahriyar (FahriddinNizamov) 1963 yılında Özbekistan’ınNevai vilayeti, Hatırcı ilçesine bağlı Sengicüman köyünde doğdu. Şairin ilk kitabı “Dardning Şakli” (Derdin Şekli) 1987 yılında yayımlandı. “Ayalgu” adlı şiir kitabı 2000’de, “Geometrik Bahar” (Jeometrik Bahar) adlı kitabı ise 2004’te yayımlandı. Edebi ve fikri makalelerinden oluşan “Yengileniş Ananeleri” (Yenilenme Geleneği) kitabı 1988 yılında neşredildi. Fahriyar, Pablo Neruda, Maris Çaklays gibi şairlerin şiirlerini ve T.Uinter’in “21. Yüzyılda İslam: Postmodern Dünyada Kıbleyi Bulma” (2001) adlı kitabını Özbekçeye çevirmiştir. Şairin birçok şiiri Rusça ve diğer dillere çevrilmiştir. Türkiye Türkçesine aktardığımız şiirler, şairin 2017’de yayımlanan “İzlam” (Arayış) adlı kitabından alınmıştır.

Deneyim

İçine ne dökseniz birbirine karıştıran

kase gibi bir kelimeyi

kim bulmuştur

bu kelime

bir hastanın iştahı kadar

müşkülpesent değildir

bu dünyaya bir zamanlar salıverilen

günah gibi

çaresi yok Tanrının yaratıklarının

yaşamaktan başka

deneyim

yaşama sürecinde

asla bilinmeyen

bir kişinin kalbinin etrafına bağladığı duygulardır

yaşanan her şeyi telafi etmede

kişinin o duyguları serbest bırakamadığı

boynunun etrafında dolanmış bir kement gibidir

deneyim

bir kement gibi mahvedici

kaçınılmaz bir idamın

ilan edilmemiş kararının gölgesidir

herkes deneyimi taşır

boynunun etrafında

bir celladın kemendini

ölüm korkutucu değildir

onu yaşamak zorundasınızdır ve hemen geçer

ama zor olan onun düşüncesine dayanmaktır

deneyim

bu dünyada çözülmeyen

bir kementtir

geçmiş deneyimlerden

arta kalan

deneyim

ancak hiçbir şeye bölünebilen

13 numara gibidir

onun

bütün kapsayıcı asal özelliği

kalbi tam ortadan ikiye böler

deneyim tek başına

yaşam ve ölümü eşit parçalara ayırır

deneyim

kalbin vereceği hükümdür

onu yaşayıncaya kadar

asla bilemezsiniz cezanızı çekip çekmediğiniz