Türkiye
Cahit Koytak
Türkiye

Cahit Koytak, 1949 yılında Erzurum’da doğdu.  İstanbul Teknik Üniversitesi Kimya Fakültesinden mezun oldu. İlk şiirleri 1971 yılında Diriliş Dergisi’nde, sonrakiler, Kelime, Yöneliş, Yedi İklim, Kayıtlar, Gergedan, Defter, Kaşgar, Hece, Yansıma, Le Poete Travaille, Kitaplık, Kırklar, Anlayış, BirNokta, Yeniyazı v.b. dergilerde yayınlandı.  İlk şiir kitabı , İLK ATLAS, 1990 yılında yayınlandı. Seksenli yıllarda başlayarak, İngilizceden, Fransızcadan çeviriler yaptı. Frantz Fanon’dan çevirdiği ‘SİYAH DERİ BEYAZ MASKE’ isimli kitapla, Türkiye Yazarlar Birliği tarafından 1988’de,‘Yılın Mütercimi’ ödülüne layık görüldü. 2005 yılında Kırım’da, ‘Ahmet Yesevi Şiir Büyük Ödülü’, 2014 yılında da, 19 Mayıs Üniversitesi tarafından fahri doktora verildi kendisine. Çok sayıda yayınlanmış şiir ve çeviri kitapları olan Cahit Koytak, gazete ve internet medyasında düzenli olarak şiirlerini paylaşmaktadır.

 
GÜN ORTASINDA FENERLE
 

“Biz dünyanın kalender şairleri,

yoksul sokak çalgıcıları,

sokak filozofları”

diye çıkmış sesleniyor meydanda

onların içinden

aklı sekiz kanatlı biri,

 

“Gelin, aklımızı ve emeğimizi, diyor,

Hegel’i, Heidegger’i

yerin bilmem kaçıncı

katmanından çıkarıp,

çürük kemiklerinin tozundan, bu zevatın,

sahte Hamlet’ler yaratmak için

harcamayıp tüketmeyi bırakıp,

 

Faust’un ya da Hitler’in

cesedinden türemiş

kurtların, böceklerin sırtında

panayıra taşınan silahları gömecek

yer arayıp bulalım

insanlığın çölleşen vicdanında!

 

gelin, ödüllere, alkışlara boşverip,

mazlumların, yoksulların feryadı

dünyanın her yerinde

silahların sesini örtüp susturuncaya,

 

Tanrı’nın yeryüzü cennetinde

çit, telörgü ve duvar

kalmayıncaya kadar,

 

felsefi tütsülere, dumanlara değil de,

aç ve çıplak ve hasta

çocukların sesine,

anaların, babaların ahına

benzetelim türkülerimizi!”