Mısır
A. Yusuf Karadavi
Mısır
Şair, televizyon programı sunucusu, gazete köşe yazarı. Mübarek rejimine karşı çıkan Kefaya (yeter) ve Değişim İçin Milli Dernek gibi çok sayıda siyasi hareketin kurucu üyesi. Al-Shorouq, El-Youm, El-Sabei, El-Ahram, El-Dostour, Sout el-Ommah, Al-Masry al-Youm ve diğer bazı Mısır ve Arap gazetelerinde günlük ve haftalık köşe yazıları yazıyor. Çeşitli televizyon programlarının sunuculuğunu yapıyor. İslam Hukuku (Şeriat) konusunda lisans ve İslam Hukukunun Amaçları konusunda ise Kahire Üniversitesi Dar al-Ulum’da yüksek lisans derecesini elde etti. Şiir kitapları ve diğer alanlardaki eserleri yayımlandı.  
Kurtların kovalıdığı geyik

Kurtların kovalıdığı geyik
Terketti sürüyü ve hâlâ da karşı sürüye 
Ayrıldı sürüden ve hâlâ da feda ediyor sürüyü
Koşuyor yabancılaşmış bir halde...
Koşuyor, yükselmiş gösterişli boynuzları semaya 

Sanki sancılı

Mazlumların duaları, bulamadı kılıçları ne de efsunları 
Yaratıcılarına kaçmaya karar verdiler
Sanki asi kaçak bir geyikmiş gibi
Ama kurtların kovaladığı...!
* 	*	*
Geyik devam ediyor koşusuna
Kurtları unutup sanki şehveti için koşarmış gibi
Etini koparacak her bir sivri dişi aklından çıkarıyor
Hala tek başına ve kurtlarsa çok sayıda
Hala anlatır ama satırlar az
Hala onun ve onların izini sürüyorum

Merak beni uyutmuyor
Kurtların neredeyse onu yakaladıklarını görüyorum
Toynaklarıyla tekmeliyor onları
Katilinin çenesi onun mücadelesine saygı duymayı biliyor
Hala koşuyor
Kurtlar onu yalnızca bir av olarak görüyor
Ama o hala koşuyor
* 	*	*

Geyik karların içinde kaçıyor

Sabah için, geceden bıkmış bir halde...
Ayakları karlara vuruyor yıkıcı bir sel gibi
Derin vadiye doğru koşuyor, eğimi giderek artan bir yol görüyor...
Ölüm kurttur ve hayatsa ormana benzer

Yükünü artırmak için ormanın karanlığıyla koşuyor
Bu kurdun sivri dişleri onu korkutuyor ama
Görkemli boynuzları kendi gösterdikçe o kurtlar hatırladı
Onun hala bir geyik olduğunu
* 	*	*
Bir Geyik, bir kurt ve buz...
Ve titreyen nefesler, kristal gibi görünen bir ormanda ezeli bir hikayeyi açıklar
İçinde havadis harekete geçer
Ve sihirbaz acizdir
Şiir ise yolcu bir gözyaşı gibi gözlerimde hapistir
Bu göz yuvaları yaşlarını taşa çevirmiştir
Ve orman, geyiğin mücadelesine saygı göstedi
Ve saygı gösterdi avını yutmak için koşmaya devam eden kurtlara
Ve zihnimdeki soru korku içinde mırıldanmaya devam ediyor   
Ben bir geyiği ne vakit seyretsem sormaya başlıyorum:

Acaba kaç kurt tekmeledi?
Kaç defa onlardan korktu?
Ve bir kurt görsem soruyorum
Acaba kaç geyik yedi?
* 	*	*
Bir geyik, bir kurt ve sevginin tatlı suyunu döken hayat
İkisinin arkasından koşan bir şiir
Yoruluyor ve sonra yaslıyor sırtını
Ve orman çiçekleri giyinip, çimenden halıları seriyor
Bu merak takatimi kesiyor
İkisi de gitsin kadere doğru... 
Bir kalbim olduğundan soru beni hala yoruyor 
O hikayede ben olsaydım
Acaba bir geyik mi 
Yoksa bir kurt mu olurdum?

Abdurrahman Yusuf Kardavi
Türkçe Tercüme: Mesut Şenol